BESØG PÅ PLEJEHJEMMET

Kære familier og pårørende.

Efter onsdag aftens pressemøde med  Statsminister Mette Frederiksen må vi indskærpe, at de nye retningslinjer følges.
Det betyder, at vi lukker/aflyser alle arrangementer på plejehjemmet: gudstjenester, forårsfesten i Skovly, stolegymnastik, bankospil m.m. og formentlig også ”finde påskeæg arrangement” d. 3. april – med mindre restriktioner ophæves før.
Samtidig indskærper myndighederne, at besøg på plejehjem skal begrænses mest muligt – helst undgås –
ring gerne til undertegnede, hvis der er spørgsmål til retningslinjerne.

Med venlig hilsen
Ruth Nørgaard, plejehjemsleder

 

Myndighedernes officielle udmelding:
Til dig, der skal besøge hospitaler og plejehjem
Sygehuse og plejehjem m.v. opfordres 11. marts 2020 til med umiddelbar virkning at indføre skærpede restriktioner i forhold til besøg.

Hvilke kritiske funktioner vil fortsat blive varetaget på sundheds- og ældreområdet?
Alle funktioner vil fortsat blive varetaget. Behandling og pleje af vores syge, vores ældre og andre udsatte borgere er naturligvis en kerneopgave, som vi fortsat skal varetage. Ikke mindst i en situation som denne.
Med kritiske funktioner sigter der derfor bl.a. på personale i sundheds- og ældresektoren. Det drejer sig fx om læger, sygeplejersker, sociale- og sundhedsassistenter, jordemødre, portører, fysioterapeuter, ambulancepersonale mv. og medarbejdere i den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje.

Vil der stadig være medarbejdere til at passe mine pårørende?
Ja, personalet på sundheds- og ældreområdet skal ikke sendes hjem.

Hvad vil de nye restriktioner i forhold til plejehjems- og hospitalsbesøg betyde?
Vores syge og ældre er særligt sårbare – og derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for at undgå, at de bliver smittet. Derfor opfordrer vi sygehuse og plejehjem til at indføre skærpede restriktioner, så antallet af besøg begrænses markant.

Sundhedsstyrelsen vil udmelde konkrete anbefalinger herom. Det vil bl.a. dreje sig om at indføre besøgstid og styrke hygiejnen ved besøg, at pårørende der er syge eller har symptomer ikke bør komme på besøg, og besøgende ikke bør opholde sig på fællesarealer.

Sundhedsstyrelsen har lavet plakater, som kan sættes op alle steder som er relevante.

Hvornår må jeg besøge mine pårørende, der er indlagte eller på plejehjem?
Hver kommune og region udmelder konkret, hvordan de udmønter de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. Det kan afhænge af hvilke muligheder, der er det pågældende sted.

Jeg har et døende familiemedlem – må jeg ikke være der den sidste tid?
Jo, der er ikke tale om et forbud mod at besøge sine pårørende. Formålet er at begrænse besøg, der kan udskydes.

Hvis jeg er forkølet, skal jeg så holde mig fra plejehjem og sygehuse?
Ja.

Læs andre nyheder

Indbydelse til Lysfest på Agerskov Friplejehjem

Influenzavacciner på Agerskov Friplejehjem.

Cykelryttere skaffede næsten en kvart million til friplejehjem i Agerskov

Jule og hobbyudstilling d. 18. november 2023

Bankospil på Agerskov Friplejehjem, Møllevang

Invitation til Beer Fest