• Vi tager udgangspunkt i den kristne kulturarv; i et menneskesyn, hvor ethvert menneske er
  unikt og vil blive mødt med nærvær, hjertevarme, respekt og værdighed i alle livets faser –
  uanset trosretning og interesser.
 • Vi ønsker et hjem, hvor der er trygt og rart at bo, at komme på besøg og at arbejde.
 •  På Møllevangen er det vigtigt, at familiemedlemmer, venner, frivillige, unge og ældre føler
  sig velkomne og har lyst til at være en aktiv del af livet.
 • Høj faglighed er grundlaget for den hjælp, omsorg og pleje, der gives den enkelte beboer,
  ydet af engagerede og fagligt kompetente medarbejdere.
   På friplejehjemmet skaber vi tryghed og hjemlig hygge i små enheder, hvor der er plads til
  fællesskab og samvær – men også til privat tilværelse, hvis det ønskes.
 •  Det gode hverdagsliv med daglige gøremål, livsglæde, stjernestunder og gode oplevelser er
  i højsædet.
 • Vi lægger vægt på, at maden er hjemmelavet, ernæringsrigtig og frisk tilberedt, og at
  beboerne inddrages i madplanen og tilberedningen. Maden laves i de tre små ”familie-
  enheder”, hvor beboere og medarbejdere spiser sammen.
 • Det er vigtigt, at beboerne har mulighed for at nyde vores flotte, blomstrende park med dyr
  og fugleliv, samt at mange børn i alle aldre har deres gang på friplejehjemmet.
 • Vi vægter beboernes selvbestemmelse og medindflydelse og har respekt for beboernes
  ønsker i hverdagen og for det liv, de har levet og den måde, de ønsker at leve på nu.
 • På Møllevangen dyrker vi det gode samarbejde mellem beboere, pårørende, medarbejdere
  og frivillige.
 • Vi vil gerne være et naturligt mødested for ældre i Agerskov og være en aktiv del af
  lokalsamfundet.