Læs andre nyheder

Arbejdet med Livshaven skrider fremad. Lige nu arbejder vi med opsætning af en pavillon, hvor man kan nyde eftermiddagskaffen, når man kommer på besøg på Møllevangen.

Vi er taknemlige til alle, som hjælper med at få haveprojektet i mål.
Tak for donationer fra beboere Elin, Erik og Christina.
Og derudover har vi fået tilsagn på 15.000 kr. fra Den Nordslesvigske Kvindefond og 57.000 kr. fra Toosbuys Fond.