Læs andre nyheder

Ole – vores pedel – samt hans team har været i fuld gang ude i haven med træfældning.