Læs andre nyheder

27. august 2019

Beboere og besøgende har kunnet iagttage, at Ole har været i gang med lægter og boremaskine.

Hvad skal der ske?
Der vil blive etableret en skillevæg fra Havelys opholdshjørne ud mod gangen, så beboerne skærmes lidt mod trafikken på gangen.
Især for mennesker med demens kan “megen trafik” skabe uro og forvirring, når man ikke ved, om det er noget man skal forholde sig til.
Vi forsøger dog at bevare udsynet til haven, og derfor vil der blive glas for enden af nichen.
For at lukke lys ind i Havelys gang flytter vi glas-gangs-døren og får samtidig skabt en lille “udestue” ude på glasgangen.

Den 27. august blev der spontant arrangeret rejsegilde. Og i det fine sommervejr var det oplagt, at serveringen var is, øl og sodavand.