Vedtægter for Den Selvejende Institution Agerskov Friplejehjem Møllevangen:
http://agerskovfriplejehjem.dk/wp-content/uploads/2021/08/Vedtægter-pr.-19.09.2019.pdf