Oktober 2020 – Arbejdsmiljø tilsyn

“Det er vores vurdering, at virksomhedens arbejdsmiljø er i orden.”

Arbejdsmiljø-tilsyn

Oktober 2019 – Uanmeldt tilsyn

“Møllevangen er et velfungerende hjem for beboerne, hvor de fagligt engagerede medarbejdere og ledelse medvirker til trivsel for beboerne.”

Tilsynsrapport 2019

September 2018 – Uanmeldt tilsyn

“Møllevangen er et velfungerende plejehjem, hvor engagerede medarbejdere og ledelse arbejder målrettet på at
skabe et meningsfyldt hverdagsliv på den enkelte beboers præmisser.”

Tilsynsrapport 2018

 Juli 2018 – Embedslæge tilsyn

“Styrelsen for Patientsikkerhed har efter tilsynsbesøget den 12. juli 2018 vurderet at
behandlingsstedet indplaceres i kategorien:
Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden”

Embedslægetilsyn 2018

Juli 2017 – Uanmeldt helhedstilsyn

“Det overordnede indtryk af Plejecenter Møllevangen er, at forholdene på plejecentret kan karakteriseres som: Meget tilfredsstillende
Det er tilsynets vurdering, at beboerne på Plejecenter Møllevangen får den pleje og omsorg, som de har behov for, og at plejen leveres med en høj faglig kvalitet.”

Download tilsynsrapporten

Juni 2016 – Embedslæge tilsyn

“Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger.
Ved tilsynet kunne det konstateres, at alle Styrelsen for Patientsikkerheds krav var opfyldt.”

Download tilsynsrapporten