Juli 2018 – Embedslæge tilsyn

“Styrelsen for Patientsikkerhed har efter tilsynsbesøget den 12. juli 2018 vurderet at
behandlingsstedet indplaceres i kategorien:
Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden”

Tilsynsrapport juli 2018

Juli 2017 – Uanmeldt helhedstilsyn

“Det overordnede indtryk af Plejecenter Møllevangen er, at forholdene på plejecentret kan karakteriseres som: Meget tilfredsstillende
Det er tilsynets vurdering, at beboerne på Plejecenter Møllevangen får den pleje og omsorg, som de har behov for, og at plejen leveres med en høj faglig kvalitet.”

Download tilsynsrapporten

Juni 2016 – Embedslæge tilsyn

“Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger.
Ved tilsynet kunne det konstateres, at alle Styrelsen for Patientsikkerheds krav var opfyldt.”

Download tilsynsrapporten