Have/sø- projekt
I haven trængte plantningen mod vest/mod Vellerupvej til en gevaldig oprydning. For at give luft og lys er mange af de høje træer blevet fjernet, og der vil ske ny-etablering af beplantning i den del af haven.
Ligeledes er der blevet tyndet ud i ”skoven” og ud mod Rangstrupvej –lige som vi har planer med renovering af hegn og beplantning ved søen.

Alt i alt vil I kunne følge med, som arbejdet skrider frem – hermed de første billeder….